top of page

Hawaii State Motto

“Ua Mau ke Ea o ka ‘Âina i ka Pono” 

Aloha from the Searider Hospitality Club

Offered to 
9th to 12 grades

Paradise of the Pacific

bottom of page